AIR POWER
Gripen Flares. Photo: Saab.com
Gripen E. Photo: Saab.com
Gripen Rolling. Photo: Saab.com
Saab Swordfish. Photo: Saab.com

Kursen

AIR POWER

BEYOND VISUAL RANGE ACADEMY

LUFTKRIGETS UTVECKLING

Teknik & taktik i samverkan

En mycket uppskattad utbildning, i gränslandet mellan teknik & taktik – igår, idag, i morgon. Anpassad främst för försvarsindustri och försvarsmyndigheter.

Kursen syftar till att ge både användare och industri en förstärkt förståelse för flygstridskrafternas miljö och behov. Den omfattar det viktiga området mellan taktik/operation och den inblandade tekniken; till exempel innehåller blocket om telekrig både grundläggande fakta ("EW for Dummies") och information om den senaste utvecklingen inom elektronisk krigföring och stealthteknik.

Kursen spänner över dåtid och nutid och ger historiska exempel på hur luftkriget utvecklats. Dagens teknik och taktik beskrivs, och mot denna bakgrund diskuteras sen morgondagens teknik och utvecklingen framöver: Vad är framtidens koncept och vad fungerar i verkligheten?

Kursen ger viktiga lärdomar för alla branschnivåer - design, marknadsföring och ledning.

Kursen är sedan 20 år tillbaka den enda i sitt slag, och har nått ca 1000 kursdeltagare som genomgående ger kursen mycket goda omdömen. Kursen uppdateras kontinuerligt med nya användarerfarenheter, system, materiel, organisationsförändringar, operativa behov etc. och är ständigt högaktuell.

Utvecklare och kursledare är Leif Åström. Hör av dig för mer information om Luftkrigskursen!

För övriga kurser inom BVR Academy, läs mer här.

Kursinnehåll

DAG 1: Historia och flygsystem

Orsaker till framgång och misslyckande i olika luftkrig

Framgångs- och motgångsnycklar, baserade på erfarenhet från tidigare konflikter.

Jämförelse av aktuella flygsystem

Aktuella flygsystem inklusive sensorsystem, vapen m.m. presenteras. Viktiga egenskaper och deras betydelse i konkurrensen identifieras.

Combat Search and Rescue (CSAR)

Flygräddning under stridsförhållanden. Taktik, resursbehov, utbildning och utrustning, krav för komma i åtnjutande av CSAR.

Organisation & materiel

Orientering om luftstridskrafternas flyg- och basmateriel, baser, ledningsorganisation och ledningsmetodik.

Kursinnehåll

DAG 2: Luftstridskrafternas taktik

Flygtaktik, allmänt

Fakta, värderingar och omvärldsförhållanden.

Jakttaktik, jaktsystem

Insats- och ledningsmetoder, operativa uppgifter. Utveckling. Stealth, länkar, situationsmedvetenhet.

Attacktaktik, attacksystem

Insats- och ledning, samverkan. Taktik-, vapen- och sensorutveckling. Stealth, länkar, situationsmedvetenhet.

Spaningstaktik, spaningssystem

Operativa uppgifter. Taktik-/sensorutveckling. Länkar, informationsbehandling och distribution.

Obemannade flygsystem (UAV, UCAV etc.)

Erfarenheter och utveckling. Roll relativt bemannat flyg. Ledning, överföring, autonomitet, målval och insatsbeslut.

Photo: Sandor Vamosi

Kursinnehåll

Dag 3: Telekrig, stödsystem; Framtid & utveckling

Telekrig

Identifiering, störformer och metoder. Telekrig som del av taktiken, stödbehov. Viktiga egenskaper.

Nedtryckning av motståndarens luftförsvar (SEAD/DEAD)

Vapen, sensorer och metoder för att trycka ner / slå ut fientligt luftvärn. Taktik och metoder i sammansatta förband.

Stödsystem

Stödsystems betydelse för bl.a. sensor- och telekrigsystem. Mission Rehearsal och utvärdering av genomförda flyguppdrag.

Situationsmedvetenhet

Sensortyper & prestanda, tillämpningar och krav, beslutsstöd.

Sensorfusion

Vinster, krav och metoder för sensorfusion inom delsystem.

Utvecklingsmetodik

Kostnadseffektiv metodik för kravsättning och utveckling av komplexa flygsystem.

Framgångsnycklar vid systemuppbyggnad

Fysisk och teknisk uthållighet, samordnad utveckling m.m.

Uppdateras ständigt

Nyheter i kursen

Några exempel på nyheter i version 20 av kursen (2018):

  • Historiekapitlet utökat med beskrivning av incidenten med U-137 (S363) på grund på svenskt territorium.
  • Utökad beskrivning av utvecklingen i ”heta” områden, bl.a. Ost-/Sydkinesiska sjön och Östersjöområdet.
  • Resonemang om kommande utveckling, särskilt i ovan nämnda områden.
  • Färsk information om bl.a. nya ryska och kinesiska flygsystem har tillförts.
  • Beskrivning av olika målsökartyper, egenskaper och utveckling har utvecklats.
  • UAV-kapitlet omfattar nu utvecklingen mot miniatyriserade UAV:er med svärmbeteende och distribuerat beslutsfattande.
  • Utökad diskussion om möjligheter och vinster i skolflygplanprojektet T-X.

 

För närvarande pågår uppdatering till kursversion 21, som blir ett av de större utvecklingsstegen i kursen.

Kontakta oss för mer information!

KONTAKTA OSS:

 
 
 
 
Photo: Saab.com
Photo: Saab.com
Photo: Saab.com