OM OSS

UTREDNING   |   UTBILDNING   |   UTVECKLING

BEYOND VISUAL RANGE

VÅRA UTREDARE OCH UTBILDARE

BVR Investigations samlar en bred expertis inom utrednings- och säkerhetsområdet. Vår unika bredd presenteras här med ett axplock av våra medarbetares erfarenhet och bakgrund.

UTREDNINGSLEDARE & UTBILDNINGSLEDARE

Sven E Hammarberg

Säkerhetsledning, teknik och organisation

MSc, MBA. Bakgrund som stridspilot, flygingenjör och militär utredare. Högnivåutbildningar och lång erfarenhet inom olycksutredning, säkerhetsledning och riskanalys. Expertutredare åt bl.a. Statens haverikommission, Försvarsmakten och FN. Säkerhetsgranskare avseende avancerade system åt Militära flyginspektionen och Försvarets Materielverk. Erfarenhet av internationella utredningar, bl.a. Dag Hammarskjöldolyckan. Ingår i ledningsgruppen för BVR Investigations.

Agne Widholm

Krishantering och utredningsledning

Bakgrund som flygchef och helikopterpilot inom Search and Rescue och ubåtsjakt. Ledde bl.a. helikopterinsatser under Estoniakatastrofen. Mycket erfaren haveriutredare vid Statens haverikommission under 12 år, ofta exponerad i nyhetsmedia. Erfarenhet av internationella utredningar, bl.a. sänkningen av den sydkoreanska korvetten Cheonan. Ingår i ledningsgruppen för BVR Investigations.

Ulv G A Rohdin

Inhämtning, analys och riskbedömning

Bakgrund som sektionschef och kriminalkommissarie vid SÄPO. Inhämtnings- och analysarbete inom bl.a. kontraextremism, kontraterror, kontraspionage och säkerhetsskydd. Utredning och rådgivning inom området säkerhet; omvärldsanalys, affärsresearch, utredningar kring inträffade incidenter, misstänkta brott, personutredningar (bakgrundskontroller) eller analys av påverkansoperationer. Bedömning av risk och sårbarheter.

Gunnar Hammarsten

Underrättelseanalys och personskydd

Bakgrund som avdelningsdirektör vid SÄPO och inom den militära underrättelsetjänsten. Erfarenhet som säkerhetschef vid privat företag. Krisplanering, affärsresearch, omvärldsanalys och utredning av organiserad brottslighet. Säkerhets- och sårbarhetsstudier för organisation och personal. Säkerhetsarrangemang för person och evenemang. Kommunikation vid kris; bl.a. utveckling och användning av RAKEL-systemet. Mediahantering och journalistik.

Leif Åström

Säkerhetskultur och luftkrig

Bakgrund som stridspilot och chef för flygdivision. Tidigare ansvarig för JAS 39 Gripen vid Militära flyginspektionen. Erfaren projektledare och riskanalytiker. Expertutredare åt Statens haverikommission. Erfarenhet av internationell samverkan, bl a med Air Force Research Laboratory, Idaho University samt INL (kärnkraft/kärnvapen). Mångårig kursledare för luftkrigskursen. Senior Advisor till BVR Investigations.

 

ÖVRIGA UTREDARE OCH UTBILDARE

Rikard Sahl

Säkerhet, risk och kvalitet i sjö- och hamnverksamhet

Bakgrund som haveriutredare för sjöfart vid Statens haverikommission, hamnchef i Kapellskärs hamn, befälhavare inom Viking Line, lots i Södertälje och skadereglerare inom sjöförsäkring.  Affärsutveckling, inspektioner och utredningar. Utbildning och revision (audit) gällande navigations- och säkerhetsrutiner till sjöss samt i hamnverksamhet.

Rickard Ekström

Järnvägssäkerhet och riskbedömning

Bakgrund som haveriutredare vid SHK. Gedigen operativ erfarenhet av järnvägsdrift, både tekniskt och trafikalt, samt flerårigt arbete som utredare och säkerhetschef vid järnvägsföretag. Tidigare forskningsingenjör vid Stockholms Universitet.

Leif Hellgren

Flygtrafikledningstjänst, UAV-operationer och säkerhetskultur

Bakgrund som pilot, flygledare och UAV-expert. Expertutredare åt Statens haverikommission.

Lee Ostrom

Riskbedömning, säkerhet och ergonomi

MSc, PhD. Författare av tre böcker inom området risk & säkerhet. Expert på arbetsmiljö och säkerhet inom kärnkraft, strålningsmedicin, vapensystem, rymdfart, civil luftfart, marin- och industrimiljö.

Ekonomi och affärsjuridik

Bokföring, bolagsjuridik och företagsekonomi

Utredare med bakgrund som företagsledare, styrelseledamot i ett antal bolag samt ordförande i börsnoterat företag. Bedriver ekonomikonsulttjänster, utbildningar och utredningar inriktade mot skattelagstiftning, ekonomi och bolagsstyrning. Mycket erfaren och uppskattad lärare i bl.a. redovisning och ekonomistyrning.

Brand och räddning

Brandutredning, analys av räddningsinsats och publik säkerhet

Brandexpert med bakgrund som räddningsledare och utredare vid bl.a. SHK. Lång erfarenhet av analys efter fordons-, byggnads- och skogsbränder med stor påverkan på samhället.

Data- och analysexpert

Utläsning av bild-, data- och ljudregistrering

Utläsning, tolkning och analys av inspelad data, t.ex. video, ljudband, samt Data Recorders och Voice Recorders.

Tv-journalist

Mediahantering vid kriser

Omfattande erfarenhet av katastrofbevakning och grävande journalistik. Deltar som föreläsare och utbildare i ämnet mediakunskap.

Psykologi-, medicin- och Human Factorsexperter

MTO, Operational Risk Management och medicinska bedömningar

Mycket stor erfarenhet av utredning inom HF- och MTO-områdena samt medicin. Arbets- och organisationspsykologi, riskanalys, lämplighetsbedömning m.m.

IT-experter

Kartläggning av internettrafik och dataintrång

Omfattande erfarenhet av spaning, analys och utredning på IT-området.

AML/Fraud-specialister

Förhindrande av penningtvätt och terrorfinansiering

Expertkompetens gällande inhämtning av transaktionsinformation och riskbedömning på AML-området (Anti-Money Laundering).

KONTAKTA OSS

KRISTIANSTAD

Sven E Hammarberg

0709-205655

Torsebro byväg 220

291 94 KRISTIANSTAD

#

Organisationsnr: 969788-9740

STOCKHOLM

Agne Widholm

0706-934552