UTREDNING
Vi analyserar komplexa system av människa, teknik, organisation och information.
Vi utreder olyckor och incidenter inom luftfart.
Vi utförr risk och sårbarhetsanalyser.
Vi utreder olyckor och incidenter inom sjöfart.

Analys &

UTREDNING

BEYOND VISUAL RANGE

VI ANALYSERAR OCH UTREDER

Ovisshet eller redan inträffad händelse? Oavsett om det handlar om en olycka, misstanke, upplevd sårbarhet eller helt enkelt behov av bättre beslutsunderlag: Vi hjälper dig att se längre.

Exempel på våra tjänster inom området analys och utredning – för en säker och lönsam verksamhet:

Förbättra beslutsunderlaget: Fördjupad research eller Second Opinion.

 • Affärsresearch
 • Omvärldsanalys
 • Personutredning

Före händelsen: Identifiera orsaker innan det oönskade inträffar.

 • Pre-Accident Investigation
 • Risk- och sårbarhetsanalys
 • Effektivitetshöjande utredning
 • Förhindra insiderverksamhet och intrång

Efter händelsen: Identifiera och omhänderta grundorsaken.

 • Utredning enligt arbetsmiljölagstiftningen
 • Incident: Förhindra något värre
 • Olycka: Förhindra att det inträffar igen
 • Intrång och/eller påverkan: Hindra, skydda, minimera skada
 • Bevisinhämtning vid skuldutredning

VÅRA UTREDNINGSLEDARE

Våra utredningsledare har samtliga mycket hög kompetens och lång utredarerfarenhet, med uppdrag och anställningar inom bl.a. Säkerhetspolisen (SÄPO), Statens haverikommission (SHK), Försvarsmakten, underrättelsetjänsten, Förenta Nationerna etc.

Kombinationen av våra medarbetarnas utbildningar och erfarenhet som analytiker, expertutredare och brottsutredare är unik även ur ett internationellt perspektiv. Läs mer om oss här.