Start

UTREDNING   -   UTBILDNING   -   UTVECKLING

OSÄKERT LÄGE? VI HJÄLPER DIG

- för säkerhet, effektivitet och lönsamhet

BVR Investigations samlar en bred expertis inom utrednings- och säkerhetsområdet från militär, polisiär och civil sektor. Vår bredd är unik genom att våra medarbetares erfarenhet spänner över haveriutredning, brottsutredning, bedrägeri, kontraspionage, förhindrande av intrång och oönskad påverkan, främjande av säkerhetskultur, samt organisationsutveckling och gott ledarskap. Vi genomför bl.a. "Pre-Accident Investigations" när du upplever ett osäkert läge.

Vi erbjuder också utbildningar och kompetensstöd i gränslandet mellan teknik och taktik, och är tränade i att se samspelet mellan människa, teknik, organisation och information.

I utredningar och andra stödinsatser kombinerar vi verksamhetssäkerhet med fysisk person- och organisationssäkerhet, och vi sätter människan främst i våra utredningar.

Kontakta oss för rådgivning, när du vill ha en second opinion, eller efter en oönskad händelse! Eller varför inte kontakta oss redan innan skadan inträffar, så hjälper vi till att förhindra den. Vi vet hur du kan bli både effektiv, lönsam och säker - samtidigt.

För oss står du och din organisation i centrum. Läs mer om oss här, eller kontakta oss direkt för ett inledande samtal.

Den stora erfarenhet som kännetecknar våra utredningsledare ger starka avtryck i BVR:s utbildningar. Våra föredrag och kurser bygger på verkliga händelser, som vi överför till allmängiltiga erfarenheter.

Våra kurser i bl.a. Händelse- och Orsaksanalys, Säkerhetskultur och Krisledning är mycket uppskattade i olika branscher.

Ibland överträffar verkligheten dikten. Lär dig mer om det som har hänt, och om vad som kan hända igen.

Läs mer om våra utbildningar här.

BEYOND VISUAL RANGE INVESTIGATIONS: Making the unseen evident.

Vår filosofi:

Den Goda Utredningen.

Den Goda Utredningen är benämningen på BVR:s filosofi inom olycksutredning. Denna filosofi genomsyrar vår verksamhet och bygger på sju grundsatser:

  1. Den mänskliga felhandlingen bör aldrig betraktas som orsaken till en olycka i ett komplext system, utan endast som en utlösande faktor i en riskfylld miljö.

  2. Alla människor kan göra fel. Vår drivkraft är att mänskliga misstag inte ska behöva leda till olyckor.
  3. Sökande efter syndabockar skapar rädsla och otrygghet. Sökande efter lärdomar skapar förtroende och samhörighet.

  4. Intervjun är vår väg till större förståelse för människan i systemet - inte ett förhör med syfte att ställa någon mot väggen.
  5. Orsaker till oönskade händelser ska inte sökas alltför nära själva händelsen. Vi behöver identifiera bidragande orsaker och skadliga förhållanden i det "totalsystem” som påverkat individer och händelseförlopp.

  6. Verklig förändring kan födas först när relevanta rekommendationer kan ställas till relevanta instanser.

  7. Resultatet av en utredning är att liknande händelser undviks - men också ökat välbefinnande hos medarbetare och förbättrad effektivitet inom berörda organisationer.

NYA OCH UPPDATERADE KURSER TILLGÄNGLIGA!

Är du nyligen krigsplacerad?

BVR erbjuder en unik utbildning inom området säkerhet mot yttre hot - insiderverksamhet, spionage och påverkan.

Kursen är lämplig för t.ex. säkerhetschefer och ledningsgrupper, men lämpar sig också mycket väl som utbildning i säkerhetsskydd för krigsplacerad  personal inom offentlig, privat och militär verksamhet.

Säkerhetsledning - SMS

Hur gör flygvärlden för att bibehålla en extremt hög säkerhet - och samtidigt förbättra effektiviteten?

I vår orienterande kurs i säkerhetsledningssystem (Safety Management System) får du grundläggande kunskap om metodisk hantering av säkerhet inom komplexa system. Kursen berör områdena människa, teknik, organisation och information.


VÅR UTREDNING - DIN UTVECKLING

DIN NÄSTA UTBILDNING

PARTNERS

Genom BVR Investigations får du tillgång till ett nätverk av specialistföretag och experter inom en mängd olika områden.

Tjänster inom flygpsykologi

Skandinavisk Flygpsykologi erbjuder tjänster som YH-tester, CogScreen, lämplighetsbedömningar, utredningar och föreläsningar för personer och organisationer med kopplingar till flygvärlden.

Sjö- och hamnsäkerhet

Sahl Maritime är en oberoende säkerhets-, risk- och kvalitetskonsult som hjälper kunderna att förbättra säkerhet, kvalitet och affärsutveckling främst inom sjöfarts- och hamnbranschen.

Fysisk säkerhet

Mil Sec - Byggmästare i säkerhet. Experter på fysisk säkerhet som levererar en komplett anpassad säkerhetslösning; Säkra Rum för trygga människor.

Milsec ingår i Sensec-gruppen.

KONTAKTA OSS

KRISTIANSTAD

Sven E Hammarberg

0709-205655

Torsebro byväg 220

291 94 KRISTIANSTAD

#

Organisationsnr: 969788-9740

STOCKHOLM

Agne Widholm

0706-934552